JPK – Internet, Telewizja, Komórka

wrzesień 2015

zapytanie ofertowe (odc. 24)

Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej wraz z kosztorysami na: nabycie robót budowlanych oraz budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, układanie i montaż kabli podziemnych dla następujących odcinków: Budowa sieci teletechnicznej w rejonie Juszkowa (odcinek 24) W skład robót budowlanych wchodzić muszą koszty materiałów budowlanych oraz koszty motogodzin sprzętu potrzebnego do wykonania tych robót. Wszystkie […]

zapytanie ofertowe (odc. 24) Read More »

zapytanie ofertowe (odc. 17d)

Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej wraz z kosztorysami na: nabycie robót budowlanych oraz budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, układanie i montaż kabli podziemnych dla następujących odcinków: Budowa sieci teletechnicznej w rejonie Straszyna (odcinek 17d) W skład robót budowlanych wchodzić muszą koszty materiałów budowlanych oraz koszty motogodzin sprzętu potrzebnego do wykonania tych robót. Wszystkie

zapytanie ofertowe (odc. 17d) Read More »