JPK – Internet, Telewizja, Komórka

zapytanie ofertowe (odc. 17d)

uniaL uniaP

Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej wraz z kosztorysami na:

nabycie robót budowlanych oraz budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych, układanie i montaż kabli podziemnych dla następujących odcinków:

  1. Budowa sieci teletechnicznej w rejonie Straszyna (odcinek 17d)

W skład robót budowlanych wchodzić muszą koszty materiałów budowlanych oraz koszty motogodzin sprzętu potrzebnego do wykonania tych robót.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z projektem złożonym w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie gdańskim.

Szczegóły niniejszego projektu, studium wykonalności oraz projekty budowlane są dostępne do wglądu w biurze, a zakres prac według oględzin.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  1. Nazwę i adres oferenta

  2. Opis nawiązujący do projektu

  3. Wartość oferty (netto oraz brutto)

  4. Termin ważności oferty

Wskazane jest aby oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np.: warunki gwarancji, dodatkowe opcje dostawy, terminy płatności oraz terminy wykonania, możliwe upustu do uzyskania, możliwy czas realizacji, kosztorys ofertowy itp.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, powinna posiadać datę sporządzenia i być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być dostarczona osobiście, bądź przez kuriera do biura zamawiającego (adres w komparycji)

Termin składania ofert upływa w dniu 18-09-2015

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 21-09-2015

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ekonomiczne w 100%

JPK Jarosław Paweł Krzymin zastrzega sobie prawo do pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia bez podania powodu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.