JPK – Internet, Telewizja, Komórka

Zapytanie ofertowe

uniaL                                                                                                        uniaP

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:

  1. Kanalizacji i kabli rozdzielczych – kable przesyłowe oraz wybudowanie przyłączy (kanalizacji) dla szaf rozdzielczych do wybudowanej kanalizacji,

  2. Osprzętu przyłączy w blokach mieszkalnych – Rekcin oraz Żuława,

  3. Osprzętu przyłączy budynkowych – indywidualne przyłącza w Rekcinie, Żuławie, Jagatowie,

  4. Osprzęt zasilanie – osprzęt w szafach rozdzielczych.

zgodnie z projektem złożonym w ramach Działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili’ osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. ”Dostęp do szerokopasmowego Internetu w miejscowości Żuława i Jagatowo woj. Pomorskie”. Szczegóły niniejszego projektu są dostępne do wglądu w biurze, a zakres prac według oględzin.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: Nazwę i adres oferenta, Opis nawiązujący do projektu, Wartość oferty (netto oraz brutto), Termin ważności oferty

Wskazane jest aby oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np.: warunki gwarancji, dodatkowe opcje dostawy, terminy płatności oraz terminy wykonania, możliwe upusty do uzyskania, możliwy czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, powinna posiadać datę sporządzenia i być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być dostarczona osobiście, bądź przez kuriera do biura zamawiającego (adres w nagłówku).

Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2014 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20.04.2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ekonomiczne w 100%.

JPK Jarosław Paweł Krzymin zastrzega sobie prawo do pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia bez podania powodu.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.