captcha

  Kontakt

  JPK - Nowy wzorce dokumentów (od 20 lipca 2018)

  Nowy wzorce dokumentów (od 20 lipca 2018)

  JPK > Nowy wzorce dokumentów (od 20 lipca 2018)

    Informujemy, że z dniem 20.07.2018 wprowadzamy zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w Cenniku ogólnym (dotychczasowe ceny abonamentów miesięcznych bez zmian) a także Ogólnych Warunkach Umowy (część umów, zawieranych od kilku miesięcy ma już obecną treść OWU).  Zmiany te spowodowane są dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie wskazujemy, iż zmiany te są następstwem przeprowadzenia wielomiesięcznych konsultacji z Prezesem UKE oraz Prezesem UOKiK. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, abonentowi w przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na zasadach wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne.

    Jednocześnie w związku z tym, że zmiany były spowodowane dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów, w przypadku wypowiedzenia umowy w tzw. okresie lojalnościowym JPK przysługuje prawo do żądania zwrotu ulg jakie abonent otrzymał w związku zawarciem umowy na dany okres lojalnościowy.

   

  Szczegółowy wykaz zmian oraz pełne treści dokumentów poniżej:

  Cennik usług JPK

  JPK – OWU (ogólne warunki umowy)

  Regulamin_JPK

  Wykaz zmian