JPK – Internet, Telewizja, Komórka

Łączymy Siły z OSE: Pięć Lat Wspierania Cyfrowej Rewolucji w Polskich Szkołach

Łączymy Siły z OSE: Pięć Lat Wspierania Cyfrowej Rewolucji w Polskich Szkołach

Wspaniale jest widzieć, jak technologia służy edukacji i rozwojowi młodego pokolenia. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami historią naszej pięcioletniej współpracy z projektem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), inicjatywą, która zmienia oblicze polskiej edukacji, dostarczając szybki, bezpłatny i bezpieczny internet do szkół w całej Polsce.

Projekt OSE to odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne, umożliwiająca kształtowanie niezbędnych kompetencji cyfrowych oraz otwarcie na innowacyjne technologie. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele mają dostęp do szybkiego internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, co oznacza równie szybkie pobieranie jak i wysyłanie danych. Jest to nieocenione wsparcie w procesie kształcenia, umożliwiające korzystanie z bogactwa zasobów edukacyjnych dostępnych online.

W ciągu tych pięciu lat naszej współpracy z OSE, mieliśmy zaszczyt wspierać ten projekt, dostarczając zaawansowane technologicznie rozwiązania telekomunikacyjne, które przyczyniają się do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania zasobów cyfrowych w szkolnictwie. Nasza rola koncentrowała się nie tylko na zapewnieniu stabilnego połączenia internetowego, ale również na ochronie przed szkodliwym oprogramowaniem, co jest kluczowe dla bezpiecznego dostępu do internetu w placówkach edukacyjnych.

Bezpłatny internet OSE, finansowany z budżetu państwa, to ogromna korzyść dla szkół, eliminująca bariery finansowe i zapewniając równy dostęp do cyfrowych środków edukacji dla uczniów i nauczycieli z różnych części Polski. Jest to krok milowy w promowaniu zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i podnoszeniu poziomu cyfrowych kompetencji naszych uczniów.

Nasze zaangażowanie w projekt OSE podkreśla naszą misję w JPK – przyczynianie się do budowy społeczeństwa informacyjnego, w którym każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i może rozwijać swoje cyfrowe umiejętności. Cieszymy się, że możemy być częścią tej transformacji i niecierpliwie oczekujemy na kolejne lata współpracy, przynoszące jeszcze więcej korzyści dla polskiej edukacji.