JPK – Internet, Telewizja, Komórka

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZONĄ USŁUGĄ, W TYM O SPOSOBACH OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA, PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH.